774839 - Admire vulling luchtverfrisser - OCEAN

774839: Admire vulling luchtverfrisser - OCEAN
774839
video

Vulling voor compacte luchtverfrisser.
- Ingenieus systeem voor een continue aangename geur gedurende 60 dagen.
- Milieubesparende vulling zonder drijfgas.
- Ook beschikbaar in een mix van 3 geuren.

Stuk
6 stuks per doos
300 dozen per pallet (1800 stuks)
90 g
6291104243279
5.6
Gevarenaanduidingen:
H226 Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Asp. Tox. 1: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H315 Skin Irrit. 2: Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Skin Sens. 1: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Eye Irrit. 2: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 Aquatic Chronic 1: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
774905
774839: Admire luchtverfrisser dispenser - WIT
Admire luchtverfrisser dispenser - WIT
6 Stuk
776905
774839: Admire luchtverfrisser dispenser - ZWART
Admire luchtverfrisser dispenser - ZWART
1 Stuk
775905
774839: Admire luchtverfrisser dispenser - RVS
Admire luchtverfrisser dispenser - RVS
36 Stuk
774965
774839: Luchtverfrisserpakket
Luchtverfrisserpakket
Stuk
Alternatief:
774838
774839: Admire vulling luchtverfrisser - CITRUS
Admire vulling luchtverfrisser - CITRUS
6 Stuk
774845
774839: Admire vulling luchtverfrisser - mix 3 x 2 stuks
Admire vulling luchtverfrisser - mix 3 x 2 stuks
1 Doos
774938
774839: Admire vulling luchtverfrisser - AGARWOOD
Admire vulling luchtverfrisser - AGARWOOD
6 Stuk