Privacy Policy

Deze Privacy policy is van toepassing op de volgende bedrijven:

 1. BOMA nv
 2. BOMA Nederland BV
 3. BOMA Luxembourg SAS
 4. BOMA SAS

1. Waarborgen Privacy

Wij respecteren uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2. Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.boma.eu te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3. Hoe worden persoonsgegevens door ons verzameld?

Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door ons verzameld worden:

 • Bij het ontmoeten van contacten, bijvoorbeeld bij beurzen of andere evenementen, worden gegevens afkomstig van een visitekaartje of mondeling overgedragen gegevens verwerkt in ons CRM-systeem
 • Als u onze website bezoekt en een contactformulier invult, worden u verstrekte gegevens verwerkt in ons CRM-systeem
 • Bij het aangaan van een factuurrelatie

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen de volgende gegevens van u en wij gebruiken ze voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens Doelen
Uw identificatie en contact gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contact gegevens) klanten administratie voor marketingdoeleinden zoals commerciŽle mailings, telefoontjes, ...
Uw IP adres en surfgedrag op de website om onze diensten en hun kwaliteit te verbeteren en om onze website te verbeteren

Voor de verwerking van uw identificatie- en contactinformatie ten behoeve van: Klantenadministratie, waarvoor we vertrouwen op de uitvoering van ons contract en/of uw bestellingen.

Het correct uitvoeren van leveropdrachten bij de klant waarbij we vaak verzocht worden om bepaalde personen te contacteren met betrekking tot leveringsinformatie.

Elektronische direct marketing (mailings). We merken op dat u het recht hebt om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt dit doen per e-mail naar info@boma.eu of door ons contactformulier op www.boma.eu in te vullen met de mededeling dat u uw toestemming wilt stop zetten. Bij het ontvangen van een mailing kunt u zich terugtrekken via de afmeldknop in de mailing.

5. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

In het kader van de doelen zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij gebruiken (bijvoorbeeld: transportbedrijven). Als je artikelen koopt op krediet, kunnen wij je kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruik maken van externe bureaus. Wij zorgen ervoor dat er, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

6. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een afdoend veiligheidsniveau te waarborgen. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens) of die van andere door u verstrekte persoonsgegevens die u verstrekte in het kader van onze samenwerking.

7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze doen gelden?

U heeft het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens
 • op verbetering van persoonsgegevens
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • op beperking van de verwerking
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie of via Europese Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

8. Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Boma NV en specifiek www.boma.eu, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is privacy@boma.eu.